ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ

Քննաշրջանին ընդառաջ՝ հստակեցվում է ժամանակացույցը: Կրթության ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են պատրաստվել են հավուր պատշաճի: Միասնական քննությունները մեկնարկելու են հունիսի 9-ին և տևելու է մինչև հունիսի 27-ը: Այս տարվա քննաշրջանի առանձնահատկությունն այն է, որ նախապատրաստվել են շրջափակման պայմաններում, իսկ որոշ աշխատանքներ պլանավորելիս, դիտարկել են հավանականությունը, որ քննաշրջանը ևս կանցնի շրջափակման պայմաններում: