ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն

Հարգելի դիմորդ,

եթե հայտագրվում եք Արցախի Հանրապետության բուհերի կամ Հայաստանի Հանրապետության բուհերի Արցախի Հանրապետությանը հատկացված տեղերի, որոնց մասնագիտության ընդունելության քննությունները միասնական են, ապա dimord.am կայքում գրանցում ենք միայն ընդունելության քննությունները։

Եթե հայտագրվում եք Հայաստանի Հանրապետության բուհերի Արցախի Հանրապետությանը հատկացված տեղերի, որոնց մասնագիտությունների ընդունելության  քննությունները ներբուհական են կամ Հայաստանի հանրապետության բուհերի ոչ նպատակային տեղերի, ապա dimord.am կայքում գրանցում եք բուհը, մասնագիտությունը և ընդունելության քննությունները։

Գնահատման և թեստավորման կենտրոն