ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

9-րդ դասարանի «Մաթեմատիկա» առարկայից ավարտական քննության թեստի նմուշը և ուղեցույցը – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

9-րդ դասարանի «Մաթեմատիկա» առարկայից ավարտական քննության թեստի նմուշը և ուղեցույցը

9-րդ դասարանի «Մաթեմատիկա» առարկայից ավարտական քննությունն անցկացվում է թեստով, որը պարունակում է 32 առաջադրանք;