ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

9-րդ դասարանի «Հայոց լեզու» առարկայից ավարտական քննության ուղեցույցը և թեստի նմուշը – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

9-րդ դասարանի «Հայոց լեզու» առարկայից ավարտական քննության ուղեցույցը և թեստի նմուշը

9-րդ դասարանի «Հայոց լեզու» առարկայից ավարտական քննությունն անցկացվում է թեստով, որը պարունակում է 32 առաջադրանք։