ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պատրաստ են նախադպրոցական ուսումնական հաստատության դաստիարակի թափուր տեղը համալրելու մրցույթի անցկացման հարցաշարերը – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Պատրաստ են նախադպրոցական ուսումնական հաստատության դաստիարակի թափուր տեղը համալրելու մրցույթի անցկացման հարցաշարերը

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության դաստիարակի թափուր տեղը համալրելու մրցույթի անցկացման բանավոր և գրավոր փուլերի հարցաշարեր