ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

9-րդ դասարանի ավարտական քննության ուղեցույցը և թեստի նմուշը հայոց լեզու առարկայից – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

9-րդ դասարանի ավարտական քննության ուղեցույցը և թեստի նմուշը հայոց լեզու առարկայից

Հայոց լեզու առարկայից 9-րդ դասարանի ավարտական քննությունն անցկացվում է թեստով, որը պարունակում է 32 առաջադրանք։

Ավելին՝