ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՒՇԱԳԻՐ – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՒՇԱԳԻՐ

ԱՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՄԻՊ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ)՝ Ի ԴԵՄՍ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ ԳԵՂԱՄ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՊԱՇՏՊԱՆ), «ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՃԱԿ)՝ Ի ԴԵՄՍ ՃԱԿ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԳՈՌ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ԿԳՄՍ)՝ Ի ԴԵՄՍ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐ ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ԱՐՊՀ)՝ Ի ԴԵՄՍ ՌԵԿՏՈՐ ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ՝ ԿՈՂՄԵՐ), ԿՆՔԵՑԻՆ ՍՈՒՅՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼԻ ՄԱՍԻՆ․