ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն

Հարգելի՛  հայրենակիցներ

Արցախում կովիդ-19-ի տարածման կանխարգելման նպատակով  ԱՀ  ԿԳՄՍ նախարարության  երիտասարդության բաժինը  հանրային տրանսպորտում կան­խար­գե­լիչ և հա­կա­հա­մա­ճա­րա­կա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի կազ­մա­կեր­պման համար հավաքագրում է կամավորների:

Կամավորական աշխատանքը կիրականացվի ամեն օր, ժամը 8:00-20:00, 4-ժամյա հերթափոխով: Կամավորները կստանան դրամական խրախուսում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և գրանցվելու համար զանգահարել (047)97-91-30 կամ (097)26 44 54 հեռախոսահամարներով:

Կրե՛նք դիմակ, հա­մընդ­հա­նուր ու­ժե­րով և պա­հի լր­ջու­թյան բարձր գի­տակ­ցու­մով այս ուղ­ղու­թյամբ կա­տա­րենք հնա­րա­վո­րինս հա­մա­կարգ­ված աշ­խա­տանք՝  կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան տա­րած­ման կան­խար­գել­ման և հա­մա­ճա­րա­կի սպառ­նա­լի­քից մեր հայրենակիցների պաշտ­պա­նու­թյան համար: