ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԻՐԵԼԻ՛ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԻՐԵԼԻ՛ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

Ձեզ ենք ներկայացնում ուսումնական պլանով նախատեսված թեմաներն ըստ առարկաների՝ համապատասխան հղումով։
http://edu.nkr.am/?p=6215
Հուսով ենք, որ առաջարկվող նյութերը կօգնեն ձեզ ավելի արդյունավետ դարձնել ինքնակրթության կամ հեռավար կրթության գործընթացը։