ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՂՀ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱՐԳՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐԻ – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՂՀ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱՐԳՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐԻ

ԼՂՀ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱՐԳՎԱԾ ԲՈՒՀԵՐԻ ԱՌԿԱ և ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2008-2009 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

http://arlexis.am/DocumentView.aspx?DocID=2919