ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Արցախյան գորգարվեստ» հանրապետական մրցույթ – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Արցախյան գորգարվեստ» հանրապետական մրցույթ

Կ Ա Ր Գ

«Արցախյան գորգարվեստ» հանրապետական 

հինգերորդ մրցույթի անցկացման

1. Մրցույթի նպատակները

 • ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանում.
 • արցախյան գորգագործական ու ասեղնակարի մշակութային ավանդույթների վերականգնում, ժամանակակից գեղարվեստական ճաշակին ու պատկերացումներին բնորոշ տարրերով լրացում. 
 • ժողովրդական արհեստների հանրահռչակում, զարգացում և փոխանցում սերունդներին.
 • ազգային ավանդական մշակույթի հանդեպ հարգանքի ու հոգածության վերաբերմունքի  արմատավորում:

2. Մրցույթի կազմկոմիտեն

 • կազմավորվում է ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով.
 • իրականացնում է մրցույթի ընդհանուր ղեկավարումը.
 • զբաղվում է մրցույթի նախապատրաստական, կազմակերպչական, գովազդման և ԶԼՄ-ներում լուսաբանման  հարցերով. 
 • մրցույթի գնահատող հանձնախմբի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացնում նախարարին.
 • անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ և լրացումներ է մտցնում սույն կարգի մեջ:

3. Մրցույթի գնահատող հանձնախումբը

 • կազմավորվում է ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով.
 • ուսումնասիրում և 10 բալանոց սանդղակով ու փակ քվեարկությամբ գնահատում է մրցույթին ներկայացված աշխատանքները.
 • սահմանում է մրցանակային ֆոնդը.
 • անհրաժեշտության դեպքում կարող է մրցանակները կիսել կամ չշնորհել, ինչպես նաև սահմանել խրախուսական մրցանակներ:

4. Մրցույթի անցկացման պայմանները

 • մրցույթն անց է կացվում 1 փուլով և 3 անվանակարգով.
 • «Գորգ»,
 • «Կարպետ»,
 • «Ասեղնագործություն».
 • մասնակիցների տարիքային սահմանափակում չկա.
 • նախորդ մրցույթում առաջին մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մասնակիցները երկրորդ անգամ նույն անվանակարգով մասնակցելու իրավունք չունեն.
 • յուրաքանչյուր մասնակից նույն անվանակարգում իրավունք ունի ներկայացնելու  իր կողմից գործված մեկ աշխատանք.
 • պարտադիր պայման է արցախյան գորգապատկերների և զարդանախշերի օգտագործումը՝ գունային ճիշտ համադրությամբ.
 • «Գորգ» և «Կարպետ» անվանակարգերում ներկայացված աշխատանքները պետք է ունենան առնվազն 1 մ2 մակերես, «Ասեղնագործություն» անվանակարգում` առանց սահմանափակման.
 • աշխատանքները պետք է անձնագրավորված լինեն (գործվածքի անվանումը) և ունենան հյուսողի կնիք-արձանագրությունը (բնակավայր, տարեթիվ).
 • կազմակերպիչներին իրավունք է վերապահվում աշխատանքներն օգտագործել գովազդման և մրցույթի մասսայականացման նպատակներով.
 • մասնակիցները, ցանկության դեպքում, արցախյան գորգապատկերների և զարդանախշերի նկարներ կարող են ձեռք բերել ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի վարչության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժնից (ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 59):

5. Հայտերի ընդունման կարգը

Մասնակցության հայտերը պետք է ներկայացնել ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի վարչության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժին՝ մինչև ս. թ. օգոստոսի 15-ը, իսկ պատրաստի աշխատանքները՝ մինչև սեպտեմբերի 15-ը: 

Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն հոկտեմբերին՝ Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում:

Արդյունքների ամփոփումից հետո աշխատանքները կվերադարձվեն, բացառությամբ՝ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած աշխատանքների: 

6. Արդյունքների ամփոփումը

Աշխատանքները քննելիս հաշվի կառնվեն սույն կարգի պահանջների կատարումը, արցախյան գորգապատկերների ու զարդանախշերի օգտագործումը, գունային ճիշտ համադրությունը, հումքի որակը և գործվածքի խտությունը:

Մրցույթի հաղթողները կորոշվեն գնահատող հանձնախմբի անդամների կողմից տրված գնահատականների հանրագումարով: 

Հավելյալ տեղեկությունների ու պարզաբանումների համար զանգահարել 

047 97 91 34 հեռախոսահամարով: