ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2021թ. մայիսի 31-ից հունիսի 6-ը ՙՙՀմտություններ Արցախի համար՚՚ ծրագրի  շրջանակում  Մարտակերտի,  Ասկերանի և Մարտունու շուրջ 100 ուսուցիչներ  մասնակցել են ուսուցիչների կարողությունների զարգացման  դասընթացներին: