ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԹԿ-ն հրապարակել է քննությունների պատասխանների ձևաթղթերը – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԹԿ-ն հրապարակել է քննությունների պատասխանների ձևաթղթերը

2022-2023 ուսումնական տարվա 9-րդ դասարանի «Հայոց լեզու» և «Մաթեմատիկա» առարկաների ավարտական քննությունների պատասխանների ձևաթղթերը։