ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտնի են 2021-2022 ուս․ տարվա 9-րդ դասարանի «‎Հայոց լեզու»‎ առարկայի ավարտական քննության թեստերի առաջադրանքների պատասխանները – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտնի են 2021-2022 ուս․ տարվա 9-րդ դասարանի «‎Հայոց լեզու»‎ առարկայի ավարտական քննության թեստերի առաջադրանքների պատասխանները